English | magyar | Tel.: +36 20 9 803 704 | Email: ugyved@vazsonyi.com VÁZSONYI Ügyvédi Iroda

Követelésbehajtás:
ügyvédi felszólítólevél és
fizetési meghagyásos eljárás


Már egy ügyvédi felszólítólevél
meghozhataja a kívánt eredményt.

Az adós ekkor a követelést komolyan veszi,
hiszen tudja, hogy az ügyvéd képes
a követelést jogi úton behajtani,
akár bírósági végrehajtással.

1. lépés

Nyomtassa ki az ügyvédi megbízási szerződést és
az ügyvédi meghatalmazást!
Kinyomtatom
Fontos, hogy az ügyszámhoz ezt a kódot írja: 66a0fb8e7df29

2. lépés

Töltse ki az adatokat a kinyomtatott dokumentumokon,
és az aláírt dokumentumokat postázza ügyvédi irodánk címére!
VÁZSONYI Ügyvédi Iroda
6000 Kecskemét, Klapka u. 10/B

3. lépés

Adja meg a követelés adatait!

Jogosult adatai:
 
Típusa*:

Neve*:


Címe:
 Irányítószám*:

 Település*:

 Cím (lakóhely vagy székhely)*:

 
Adóazonosító (természetes személy esetén):

Adószám (jogi személy esetén):

Anyja neve:

Születési neve:

Születési helye:

Születési idő:

E-mail*:

Telefon:


Kötelezett adatai:
 
Típusa*:

Neve*:


Címe:
 Irányítószám:

 Település:

 Cím (lakóhely vagy székhely):

 
Adóazonosító (természetes személy esetén):

Adószám (jogi személy esetén):

Anyja neve:

Születési neve:

Születési helye:

Születési idő:

 
A követelés alapjául szolgáló jogviszony*:

Érvényesített jog*:

 
A követelés beazonosításához szükséges adatok
(rövid szöveg, csak utalás a jogviszonyra):

A jogviszony létrejöttének dátuma*:

A követelés lejáratának dátuma
(amikor az adósnak fizetnie kellett volna)*:

Pénznem*:

Követelés összege*:

 
Perré alakulás esetén
illetékes bíróság (kitöltése nem kötelező)

Adatok, amelyekből a megjelölt bíróság
hatásköre és illetékessége megállapítható

Végrehajtói kézbesítés


A jogosult banki adatai:
 
A fizetési számla, melyen a jogosult
a követelés teljesítését elfogadja:
Számlatulajdonos neve:
Pénzforgalmi szolgáltató (bank) neve:
Számlaszám:
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
 
Kijelentem, hogy a felek között
ugyanabból a ténybeli alapból származó
ugyanazon jog iránt más közjegyző
vagy bíróság előtt eljárás nincs folyamatban,
továbbá sem jogerős fizetési meghagyás,
sem jogerős ítélet nem született.
 
Kérem a fizetési meghagyás
kibocsátását a fenti adatokkal.
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben
szereplő adatok helyességéért
a kérelmező felel.

4. lépés

Ellenőrizze a fenti adatokat, és nyomja meg az Indítás gombot!
A következő oldalon fizesse meg az 5999 Ft ügyvédi munkadíjat bankkártyával vagy átutalással!
A felszólítólevél postázásának költségeit az ügyvédi iroda állja.

Mi történik ezután?

Ügyvédi irodánk tértivevényes levélben felszólítja az adóst 8 napon belüli teljesítésre.
A tértivevény kézbesítési igazolását elküldjük Önnek emailben (átvette, nem kereste, stb.)
Amennyiben az adós határidőben teljesít, a megbízás véget ér.
Amennyiben az adós nem teljesít, új megbízás keretében (5999 Ft + FMH illeték) FMH eljárást indítunk.
Részletek a fizetési meghagyásos eljárásról.
Ha a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, benyújtjuk a végrehajtására irányuló kérelmet is.